Pågående

Auktion 59 äger rum på Scandic Hotell Segevång, Segesvängen, 21227 Malmö

Fredag 26 April 2019 kl 12.00.

Auktion 2019-06-09

Lista Auktion 2019-06-09


Resultatlista auktion 2019-05-26+2019-06-09Auktion 59
(mindre fil 37 mb)

Auktion 59 (medium fil 53 mb)

Auktion 59 (större fil 381 mb)

OBS! Sent inkomna objekt:

Sent inkomna objekt

Bilder på alla sent inkomna objekt finns att se bland Extra bilder.

Extrabilder till katalog 59

Bilder

Skriv gärna ut och fyll i Visningslista och kvittering av Budspade.

Visningslista Auktion 59

Budspade Auktion 59


Resultatlista auktion 59, 2018-04-26

Objekt ej noterade här är för närvarande osålda och kan köpas för utropspris + provision
till och med den 17 Maj.


Resultatlista auktion 59

Reservation för fel


Malmö Frimärkshandel
Box 3016
200 22 Malmö
040-939909
malmofrim@telia.com