Pågående

Auktion 60 äger rum på Scandic Hotell Segevång, Segesvängen, 21227 Malmö

Snabbauktion 2019-12-01:


Auktionslista 2019-12-01


Bild objekt 20-34, 44 och 48

2 rader singelobjekt, 2 + 2 rader samling


Resultatlista 2019-12-01:Resultatlista auktion 60, 2019-10-25

Resultatlista auktion 60

Reservation för fel


Malmö Frimärkshandel
Box 3016
200 22 Malmö
040-939909
malmofrim@telia.com