Pågående

Auktion 60 äger rum på Scandic Hotell Segevång, Segesvängen, 21227 Malmö

Fredag 25 Okt. 2019 kl 12.00.

Katalog Auktion 60:

Auktion 60
(mindre fil 5,3 mb)

Auktion 60 (medium fil 18 mb)

Auktion 60 (större fil 208 mb)

Extrabilder till katalog 60

Bilder

Resultatlista auktion 60, 2019-10-25

Objekt ej noterade här är för närvarande osålda och kan köpas för utropspris + provision
till och med den 22 November.

Resultatlista auktion 60

Reservation för fel


Malmö Frimärkshandel
Box 3016
200 22 Malmö
040-939909
malmofrim@telia.com