Pågående

Auktion 57 äger rum på Scandic Hotell Segevång, Segesvängen, 21227 Malmö

Fredag 27 April 2018 kl 12.00.

Katalog Auktion 57:


Auktion 57
(mindre fil 16 mb)

Auktion 57 (medium fil 64 mb)

Auktion 57 (större fil 200 mb)

Extrabilder till katalog 57

Bilder

Resultatlista auktion 57, 2018-04-27

Objekt ej noterade här är för närvarande osålda och kan köpas för utropspris + provision
till och med den 25 Maj.


Resultatlista som pdf

Reservation för fel


Malmö Frimärkshandel
Box 3016
200 22 Malmö
040-939909
malmofrim@telia.com