Direktförsäljning / Private Treaty
Vi erbjuder även möjlighet till Direktförsäljning (Private Treaty) till våra köpare och säljare. Denna metod passar den som vill sälja hela sin samling komplett, icke uppdelad, tex en utställningssamling. Fördelen är att det kan ske diskret och att en försäljning ofta går snabbt. Denna metod kan också användas på enklare material/samlingar som understiger inlämningsvillkoren som ett värde understigande 2000 kr.

 

Detta frimärke sålde vi på vår förra auktion för 87.500 kr, vilket är ett rekordpris.