Malmö Frimärkshandel

Tjänster

Auktion

På auktion säljs både bättre och enklare material. 

Ju bättre material du har desto större anledning är det att det säljs på auktion. Enklare material och en del andra objekt säljs med fördel i kommission i vår butik.


Vi köper även gärna ditt material kontant/ bankinsättning.


Lämnar du ditt material till auktion delar vi upp det i lämpliga poster så din försäljning optimeras. Detta kan tex innebära att bättre frimärken plockas ur en samling och säljs som enskilt objekt, ostämplat material skiljs från stämplat etc. Vi jobbar för att du skall få så bra betalt som möjligt.

Detta frimärke sålde vi på vår auktion för 87.500 kr, vilket är ett rekordpris.


Tele: 040-93 99 09

Mail: malmofrim@telia.com

Värdering

Vi värderar din samling om du tex vill sälja den, försäkra- eller om värderingen skall ligga till grund för ett arvs-skift. Mindre samlingar kan oftast värderas i butiken medan du väntar och kostar ca 100-200kr. Större samlingar bör man boka tid för och kostar då från 300kr. Blir det affär utgår ingen värderingskostnad. Med större samling avses material som är mer än vad som får plats i en bananlåda.

Andra villkor gäller för mycket dyrbara samlingar, fråga oss gärna.

Direktförsäljning 

Vi erbjuder även möjlighet till Direktförsäljning (Private Treaty) till våra köpare och säljare. Denna metod passar den som vill sälja hela sin samling komplett, icke uppdelad, tex en utställningssamling. Fördelen är att det kan ske diskret och att en försäljning ofta går snabbt. Denna metod kan också användas på enklare material/samlingar som understiger inlämningsvillkoren som ett värde understigande 2000 kr.

Butiken

I vår butik har vi ett stort lager av frimärken och vykort samt ett omfattande lager brev och posthistoria Hela Världen.
Vi har oftast även samlingar och fyndlådor till salu.
Vi har även ett begränsat urval tillbehör, tex visirblad, pergamynpåsar, pincetter m.m.

Lundavägen 15 (hörnan)

200 22 Malmö

Aktuella öppettider finns på telefon: 040- 93 99 09

Ring gärna innan besök, då vi ofta är ute på värderingar och kundbesök.